01/2015 - 08/2015

Ericsson (Türkiye)

Kalite/Bilgi, Sürüm Yöneticisi

• Eğitim Yönetimi
• SDLC süreçlerin devreye alınması ve iyileştirilmesi
• Süreç Yönetimin takibi ve geliştirilmesi
• QC ve JIRA entegrasyonu
• Bilgi Yönetimini Confluence taşımak
• Günlük ve aylık raporlar
• Aylık Proje ve Talep KPI raporlarının hazırlanması ve dönemsel raporlama

07/2014 - 12/2014

IQsystemsolution (Türkiye)

Ürün Yöneticisi

• Fatih Projesi için Donanım

03/2013 - 05/2014

ETİYA SOLUTION & VALUE (Türkiye)

Test Takım Lideri

• Test süreçlerinin hazırlanması(Uygulama Testi,Ön entegrasyon,Entegrasyon testi,Kullanıcı kabul testi)
• Testlerin koşturulması
• Test koşumu dokümante etmek ve raporlama
• Hata Yönetimi (QC, JIRA)

02/2002 - 10/2012

T-Mobile Deutschland GmbH

Çözüm test müdürü

• Kaynak planlama
• Tüm zincirin baştan sona testinin planlanması Tüm ilgili sistemlerin dahil edilmesi: CC, Netware (HLR, IN, Tedarik etme), Arabuluculuk cihazı, Ücretlendirme, Fatura Kesme, Fatura Sunma
• Şartnameye göre test planını uygulama (SD/DSD)
• Test yürütmeyi belgelendirme ve raporlama
• İhtilaf çözümü, kusur giderme (DDTS, QC)
• İş Ortaklarına Raporlama

• Quality assurance Billing

• Test senaryolarının hazırlanması (CC and Rating)
• Şartnameye göre test planı oluşturma ve uygulama
• Test otomasyonu (iTAP, HP QTP)
• Hazırlanan test senaryolarına göre testlerin yapılması ve sonrasında sonuçların raporlanması
• Hata yönetimi (DDTS, QC)

.

11/2001 –02/2002

ETH ( European Telecommunication Holding )

• TECON tarafından sunulan Derecelendirme Makinesinin (TxRE) ve TECOn tarafından sunulan Fatura Kesme Makinesinin (TxBI) entegrasyonu ve onaylanması

06/2001 – 10/2001

TECON Technologies AG

• Extended Mediation Device'ın (TxMD) Performance testi
• TxMD’nin geçerlilik testi
• TECON extended Rating Engine (TxRE) testi

01/2001 – 05/2001

TECON Systems AG

Yazılım geliştirme
• TxMD için Çeşitli CDR Dönüştürücülerin geliştirilmesi, uygulanması ve test edilmesi
• Çeşitli CDR formatlarının analizi
• Konsepsiyon ve tahsis

01/2000 - 12/2000

Fraunhofer Institut – IZM, Berlin

Araştırma ve geliştirme
• Çeşitli dijital ölçüm istasyonlarını ve laboratuarlarının montajı ve geliştirilmesi
• Ölçüm sonucunun manuel ve yazılım destekli analizi
• Kontrol sisteminin konsepsiyonu ve tasarımı
• LabView’e uygun olarak kontrol sisteminin uygulanması, fonksiyon ve kabul testi
• Projenin ve kaynağın planlanması ve ekipman için fiyat teklifi istenmesi ve ekipman satın alınması

01/1996 - 12/1999

Hahn-Meitner-Institut, Berlin

• Nötron difraktometresinin yol açtığı radyasyon kirliliğinin simülasyonu
• Verileri teknik arayüzden dönüştürmek, aletleri kontrol etmek ve bilgileri işlemek için Pascal’da programlama
• Farklı yayınlar için grafik ve tablo üretmek
• İş istasyonu kurmak
• NT-Netware’de kurulum ve bağ kurma
• Personelin bazı özel yazılım paketlerini kullanabilmesi için iş üstünde eğitim

09/1996 - 12/1999

Melzer & Tofangsazi, Berlin

SPS kontrol alanı elektrikçi
• İmalat ekipmanının geliştirilmesi
• SPS kontrol modülünün ve diğer yazılım modüllerinin geliştirilmesi ve uygulanması
• Özel amaçlı makinenin elektrik kurulumu

06/1992 - 12/1996

Technische Universität Berlin

DFG (Alman araştırma kuruluşu)’de farklı projelerde araştırma ve özel araştırma. Bu amaçla:
• C/C++’da gerekli analiz elektronik ve kontrol yazılımı ile birlikte yeni ölçüm ekipmanlarının bağımsız montajı
• Veri yükleme ve FADAM’a uygun olarak verileri analiz etme